Teléfono: 932.180.764

Teléfono de urgencias: 669756511

e-mail: iparera@gabinetparera.net

Solucions per a autònoms

El món laboral i dels negocis navega en incerteses.

La manera de fer i treballar està en continu canvi i les formes contractuals també.

Acompanyem el AUTÒNOM assessorant per protegir els seus ingressos, el seu patrimoni, la seva família, … En definitiva, donar tranquil·litat.

Analitzem les diferents situacions de cada professional, els seus riscos, els seus ingressos i necessitats per proposar-li la solució asseguradora amb el preu més òptim.

QUIN TIPUS D'ASSEGURANCES PER A AUTÒNOMS OFERIM?

Gabinet Parera