Teléfono: 932.180.764

Teléfono de urgencias: 669756511

e-mail: iparera@gabinetparera.net

Assegurança de baixa laboral o ILT

L’autònom no es posa malalt.

El motiu és senzill: si no treballa per estar de baixa per malaltia o accident no genera ingressos. La solució és l’assegurança de baixa laboral o d’Invalidesa Laboral Temporal (ILT).

Altres assegurances

Què és una assegurança de Baixa laboral o Incapacitat Laboral Temporal?

Per completar la nòmina dels treballadors i els ingressos dels autònoms que puguin estar de baixa es van crear les assegurances d’incapacitat per baixa laboral. Aquestes assegurances aporten als treballadors que estan de baixa uns diners mensuals que complementa la prestació de la baixa laboral i fa que els diners que s’ingressa mensualment no es vegi afectat

Quin és l'objectiu d'aquest tipus d'assegurança?

Hi ha molts tipus d’assegurança de RC i podem classificar-los segons el criteri que s’apliqui. En el nostre cas anem a resumir-los en 4 grups principals:

A qui li serveix aquesta assegurança?

Si ets treballador per compte propi, conegut habitualment com a treballador autònom, i tens una malaltia o pateixes un accident laboral pot fer que estiguis un temps prolongat sense poder treballar i per tant sense tenir ingressos.

La Seguretat Social dóna una prestació per aquestes causes, però moltes vegades és insuficient per poder cobrir les necessitats dels treballadors autònoms ja que la prestació és molt petita.

D’altra banda, si ets un treballador per compte aliè i pateixes una baixa laboral per malaltia comuna o per malaltia laboral o accident de treball i l’empresa o el teu conveni no complementa la prestació de la Seguretat Social, també es veuran reduïts els teus ingressos mensuals.

Com es calcula la indemnització? posem números

1r, La prestació en cas de baixa seria 1-3º dia no cobres res, de el 4t-20è dia cobres el 60% i a partir de l’21è dia fins al final de la baixa cobres el 75% de la base de cotització.

Com es calcula l'import diari a cobrar en cas de baixa laboral si vull contractar una assegurança d'ILT?

Posem un exemple numèric:

1. Has de calcular la quantitat mínima que has ingressar cada mes fer front a les despeses corrents. Per exemple, un ingrés de 2.000 € / mes

2. has de conèixer la prestació que en el teu cas percebries mensualment per part de la Seguretat Social si estàs de baixa. Recorda que està determinada per la teva base de cotització i també caldrà restar-li la teva quota d’autònoms. Si ets un treballador per compte d’altri i estàs cotitzant per la base mínima, l’ingrés que percebràs el primer mes serà de 245 €.

3. A aquests 2.000 € d’ingrés mínim li restes els 245 € que et pagarà la SS. En aquest cas, 1.755 € 4t, divideixes els 1.755 € entre 30 dies i els 58,5 € / dia resultants és el que necessitaries cobrar per part de l’assegurança d’ILT per la teva baixa laboral.

ATENCIÓ! Segons l’Associació de Treballadors Autònoms (ATA), el 86,4% dels autònoms cotitzen per la base mínim, de manera que, en cas de baixa laboral percebran el 1er mes de baixa uns 267 € i el 2n mes i successius uns 414 € de mitjana.

Per què contactar amb Gabinet Parera SL, corredoria d'assegurances?

Amb més de 30 anys en el sector segur hem assessorat i gestionat 30 clients que es troben en la mateixa situació que tu i sabem com treballar per a tu buscant la millor opció asseguradora per al teu cas.

Gabinet Parera