Teléfono: 932.180.764

Teléfono de urgencias: 669756511

e-mail: iparera@gabinetparera.net

Assegurança de Comunitats

Si vius en un pis juntament amb altres veïns i formeu part d’una comunitat de veïns ocupant un edifici o conjunt d’habitatges, segur que has patit més d’un incident que ha afectat tant a zones comunes de la comunitat com a parts privades d’algun veí o del teu propi habitatge. És en aquests moments on es prova la conveniència de tenir contractada una assegurança de comunitat.

Altres assegurances

Quin és l'objectiu d'una assegurança de Comunitats?

L’assegurança de comunitats té com a objectiu protegir les zones i els béns que són comuns a un conjunt de veïns.
Actualment, moltes de les asseguradores estan incloent cobertures que garanteixen danys a béns no comunitaris. És a dir, que pertanyen a cada un dels habitatges dels veïns com podria ser els vidres o conduccions d’aigua privatives.

Quines són les garanties d'una assegurança de Comunitats?

L’assegurança de comunitat de propietaris protegeix a la comunitat que pertanyis, així com els elements comuns i privats de l’edifici davant els imprevistos que puguin sorgir i que causin danys a aquestes zones comuns. Un exemple podria ser:

1. Danys causats pel foc: incendi, explosió i caiguda de llamp
2. Danys causats per l’aigua: inundacions, trencaments i filtracions
3. Despeses de desembossament de les conduccions comunitàries (camió cisterna)
4. Robatori, espoliació i furt
5. Actes malintencionats i vandàlics
6. Danys per fenòmens atmosfèrics
7. Danys per trencaments de vidres i llunes
8. Danys elèctrics: curtcircuits i pujades de tensió
9. Responsabilitat Civil: danys a tercers

Una altra garantia i no menys important és la garantia de protecció jurídica. Aquesta pot incloure la reclamació a propietaris per impagament.

Què passa quan una comunitat no té una assegurança Comunitària?

Segons un informe d’UNESPA de l’any 2018, cada 43 segons es produeix un sinistre de danys per aigua, cada 3 minuts i 34 segons uns danys per fenòmens atmosfèrics, cada 6 minuts i 48 segons un trencament de vidres i cada 16 minuts i 58 segons es produeix un robatori o danys per robatori … Sense una assegurança de comunitat, cada un dels veïns hauria d’afrontar les despeses dels sinistres ocorreguts en la comunitat en funció del seu coeficient de copropietat (s’estableixen sobre la base de la superfície de cada habitatge o immoble, més la superfície que li correspon en els elements comuns).

Per què contactar amb Gabinet Parera SL, corredoria d'assegurances?

Després de molts anys de col·laboració amb diferents administradors de finques del territori nacional i la gestió de multitud d’assegurances comunitaris ha permès que Gabinet Parera SL i el seu equip siguem especialistes en aquest tipus d’assegurances, aportant solucions i acompanyant l’òrgan de govern de la mateixa ( al president i /o al secretari de la comunitat) en els diferents successos que acostumen a donar-se en les comunitats.
Gabinet Parera SL té llarga experiència en aquest camp i treballa amb les principals companyies asseguradores del sector assegurador que permetrà que li donem assessorament pel cas concret.

Gabinet Parera