Teléfono: 932.180.764

Teléfono de urgencias: 669756511

e-mail: iparera@gabinetparera.net

Assegurança de cotxe

La llei obliga que tot vehicle a motor ha de tenir contractat l’assegurança de Responsabilitat Civil Obligatòria. Dit això, l’assegurança de vehicle va més enllà. Comptar amb un bon professional pot evitar maldecaps perfectament evitables. Si vols saber més, continua llegint.

Altres assegurances

Quines cobertures puc contractar?

Assegurança Obligatòria: L’Assegurança Obligatòria de cotxe es tracta d’una mena d’assegurança que és necessari contractar perquè està exigit per la legislació vigent, i no tenir-ho suposaria incórrer en un delicte.

Assistència en viatge: en el cas d’avaria del teu vehicle, l’asseguradora t’envia una grua en el lloc que estiguis per a remolcar-te fins al taller que el teu li indiquis o al taller més pròxim sense cap cost.

Trencament de llunes: aquesta garantia assumeix el cost de la reparació o canvi de la lluna trencada.

Incendi i/o Robatori i/o Pèrdua Total: reparació dels danys o indemnització en cas d’incendi o robatori. En funció de les condicions de la pòlissa, l’antiguitat, model i versió del vehicle, la indemnització podrà variar.

Danys Propis: o també conegut com el Tot Risc. Cobertura fa front a danys del vehicle que no siguin imputables a una altra cobertura o on l’accident en el qual tu ets culpable. Aquesta cobertura faria front a les despeses de reparació.

Quina prima pagaré per la meva assegurança del cotxe?

Alguns de les dades que resulten determinants per a les companyies asseguradores a l’hora d’establir el preu de l’Assegurança Obligatòria de cotxe són els següents:

• Edat del conductor

• Anys d’experiència en el permís de conduir

• Haver tingut contractat altre segur anteriorment sense parts de culpable:

Bonificació

• El codi postal de la zona on circularà el cotxe habitualment

• L’ús que se li donarà al vehicle

En funció d’aquesta informació més les cobertures que desitgis afegir influenciarà en la prima que finalment tocarà abonar.

Gabinet Parera