Teléfono: 932.180.764

Teléfono de urgencias: 669756511

e-mail: iparera@gabinetparera.net

ASSEGURANÇA D'ACCIDENTS CONVENI COL·LECTIU

Mai passa res fins que passa … Cada dia vivim exposats a diferents riscos, encara que això no impedeix que continuem amb el nostre dia a dia. L’objectiu de l’assegurança d’accidents conveni col·lectiu és el donar un suport econòmic a les conseqüències d’un accident amb resultat de lesions o mort

Altres assegurances

Què és una cobertura per Accidents Conveni Col·lectiu?

Es tracta d’una assegurança per donar compliment als convenis sectorials pactats entre els diferents agents socials.

L’assegurança d’accident conveni col·lectiu busca el donar cobertura en cas que es produeixi un accident o una mort ocasionada per un accident previstes en la pòlissa que s’hagi contractat.

Pot també cobrir altres riscos. Alguns exemples són: invalidesa per accident, cobertures de sepeli o assistència mèdica, si es contracten les cobertures addicionals.

A qui li serveix aquesta assegurança?

Aquesta assegurança cobreix a qualsevol persona major d’edat que no presenti cap motiu que constitueixi un risc d’accident agreujat.

¿Cobreix qualsevol professió per igual?

Cada professió o activitat o sector compta amb riscos propis. Per poder donar una cobertura efectiva a cadascuna d’elles, les asseguradores fan ús de diferents categories de riscos.

Aquestes categories van des de les que presenten menor risc, com ara les activitats administratives, a les que presenten major risc, com poder ser els treballs en alçada.

És per aquest motiu que en el moment de contractar la pòlissa s’ha d’especificar l’activitat i al sector on s’està desenvolupant l’activitat productiva..

¿L'assegurança d'Accidents Conveni Col·lectiu és compatible amb una assegurança de vida?

Son seguros complementarios y se pueden contratar ambos. Hay que destacar la principal diferencia entre los dos tipos de seguros: en el seguro de accidentes se hará efectivo el pago de la prestación contratada (muerte y/o invalidez) siempre y cuando se produzca el siniestro por causa de un accidente. En el caso del seguro de vida el pago será cuando se produzca el siniestro por cualquier causa.

Per què contactar amb Gabinet Parera SL, corredoria d'assegurances?

Aquest tipus d’assegurança, com moltes altres, és fàcil de vendre però la vàlua d’un corredor d’assegurances es demostra en el tràmit del sinistre i l’assessorament i acompanyament al nostre client i als seus éssers estimats en el cas de produir-se l’accident.
Gabinet Parera