Teléfono: 932.180.764

Teléfono de urgencias: 669756511

e-mail: iparera@gabinetparera.net

ASSEGURANÇA D’ACCIDENTS EMPRESES

Mai passa res fins que passa … Com a empresari tens una responsabilitat amb els teus treballadors i l’objectiu de l’assegurança d’accidents és el donar un suport econòmic a les conseqüències d’un accident amb resultat de lesions, invalidesa o mort.

Altres assegurances

Què és una cobertura per Accidents Personals?

És una assegurança d’accidents, que contracta una empresa per als seus treballadors i que en la majoria dels casos ve prescrita la seva contractació de forma obligatòria pel conveni col·lectiu d’aplicació (encara que no sempre). El prenedor és l’empresa i l’assegurat cadascun dels empleats.

És una assegurança per a persones i brinda cobertura en cas que es produeixi un accident o una mort ocasionada per un accident previst en la pòlissa que s’hagi contractat.

Pot també cobrir altres riscos. Alguns exemples són: invalidesa per accident, cobertures de sepeli o assistència mèdica, sempre i quan s’hagin contractar les garanties principals.

A qui li serveix aquesta assegurança?

Es un tema que ve regulat en cada conveni col·lectiu i el seu àmbit d’aplicació afecta a tota la plantilla de l’empresa i les seves cobertures s’actualitzen en l’articulat dels diferents convenis col·lectius base, així com en les seves posteriors revisions. En la negociació col·lectiva s’estableixen els capitals que rebrà l’assalariat en cas d’accident professional, etc.
Aquesta assegurança cobreix a qualsevol persona major d’edat que no presenti cap motiu que constitueixi un risc d’accident agreujat.

¿Cobreix qualsevol professió per igual?

Cada professió o activitat compta amb riscos propis. Per poder donar una cobertura efectiva a cadascuna d’elles, les asseguradores fan ús de diferents categories de riscos.

¿L'assegurança d'Accidents Empreses és compatible amb una assegurança de vida?

Són segurs complementaris i es poden contractar tots dos. Cal destacar la principal diferència entre els dos tipus d’assegurances: en l’assegurança d’accidents empreses s’ha de fer efectiu el pagament de la prestació contractada (mort i / o invalidesa) sempre que es produeixi el sinistre per causa d’un accident. En el cas de l’assegurança de vida el pagament serà quan es produeixi el sinistre per qualsevol causa.

Per què contactar amb Gabinet Parera SL, corredoria d'assegurances?

Aquest tipus d’assegurança, com moltes altres, són fàcils de vendre però la vàlua d’un corredor d’assegurances es demostra en el tràmit del sinistre i l’assessorament i acompanyament al nostre client i als seus éssers estimats en el cas de produir-se l’accident.

Gabinet Parera