Teléfono: 932.180.764

Teléfono de urgencias: 669756511

e-mail: iparera@gabinetparera.net

Assegurança PIME

Com a empresari o autònom, quantes vegades has sofert un robatori o un trencament de cristall o una avaria elèctrica o un petit incendi o… quin ha perjudicat l’acompliment de la teva activitat? I si no has sofert cap incident fins al dia d’avui, no t’agradaria estar tranquil en el cas que succeís? Perquè aquest tipus d’assegurança t’ajuda en aquest sentit.

Altres assegurances

Què és l'assegurança per a una PIME?

L’assegurança per a empreses és un contracte entre una Persona Jurídica o Autònom i una companyia asseguradora, mitjançant el qual es convé la protecció en contra d’una gran varietat de riscos als quals està exposada l’empresa a canvi del pagament d’una prima.

L’assegurança per a pimes és l’única forma que té una empresa, sigui petita, mitjana o gran per a fer front a un risc, sota pena de ser afectada per aquest. Per a sobreviure en el món empresarial, i davant l’inevitable dels riscos, necessites comptar amb la millor protecció.

Quines cobertures ofereix l'assegurança per a PIME?

Les principals cobertures d’aquesta pòlissa estan dirigides a la protecció de les instal·lacions, continguts i mercaderies en cas que ocorrin un o diversos dels sinistres especificats en el contracte.

Aquesta assegurança és un dels principals en el ram de danys. La seva garantia principal és l’Incendi, encara que les pòlisses permeten la inclusió de moltes altres cobertures contra fenòmens de la naturalesa, inundacions, robatoris, atacs cibernètics, no accidentals i fins a la pèrdua de beneficis que interromp l’activitat de l’empresa o de l’autònom.

A qui li serveix aquesta assegurança?

A qualsevol empresa o autònom, sigui com sigui la seva grandària o a l’activitat que es dediqui, li interessa tenir contractat una assegurança de danys per a aconseguir afrontar qualsevol risc cobert per la pòlissa d’assegurances que podria portar a la ruïna a l’empresa.

La importància de comptar o no amb una assegurança d’empresa pot marcar la diferència entre la seva supervivència o la seva desaparició davant un sinistre. De fet, 7 de cada 10 pimes sense assegurança desapareixen

Per què contactar amb Gabinet Parera SL, corredoria d’assegurances?

En aquesta mena d’assegurances és molt important definir bé els riscos que assegurem perquè, fixar malament els capitals assegurats o errar en la descripció de les mesures de seguretat o antiincendis o fixar els m² de la nau erròniament pot tenir conseqüències molt negatives per a l’assegurat en la resolució d’un sinistre i tenir un perjudici econòmic important.

Donis de Gabinet Parera SL realitzem una anàlisi de risc personalitzat del nostre client que permet trobar la millor assegurança del mercat per als nostres assegurats.

Gabinet Parera