Teléfono: 932.180.764

Teléfono de urgencias: 669756511

e-mail: iparera@gabinetparera.net

Assegurança de decessos

La pèrdua d’un ser estimat suscita emocions difícils de superar. En aquests moments difícils és fonamental sentir-se acompanyat i assessorat per un especialista que t’ajudi en aquells detalls que són complicats donada la situació. Aquesta funció la cobreix l’assegurança de Decessos i amb un cost molt assequible.

Altres assegurances

Assegurança d’accidents

Assegurança de salut

Estalvis

Assegurança de vida

En què consisteix l'assegurança de Decessos?

Les assegurances de decessos són aquelles assegurances que cobreixen les despeses en el cas de la defunció de l’assegurat a canvi del pagament d’una prima molt econòmica.
Les cobertures d’aquesta mena d’assegurança van més enllà de la garantia de les despeses del funeral sinó les despeses administratives i atenció de l’assegurat per als seus familiars menors nens o persones que han acomiadat de la persona que ha mort.

Per què contractar una assegurança de Decessos?

Els costos d’un enterrament varien en funció de cada comunitat autònoma i pot oscil·lar entre els 2.500 i 5.100€. No totes les famílies poden assumir una despesa com aquest sense que la seva economia familiar es ressenti. A més, cal afegir tots els tràmits administratius posteriors a l’enterrament i que en moltes ocasions són complexos de tramitar.

Els tràmits i gestions documentals necessàries són: 

• Obtenció del Certificat de defunció.
• Obtenció del Certificat del Registre d’Actes d’Últimes Voluntats.
• Obtenció de la Còpia de l’últim Testament atorgat.
• Tramitar la Baixa en el Llibre de Família.
• Tramitar la Baixa del titular en la cartilla de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).
• Altres documents relatius als beneficiaris i els hereus com: declaració notarial d’hereus, certificat de matrimoni o convivència, certificat de Fe de Vida, tramitació de la liquidació de l’impost, etc.

El cost d’una assegurança de decessos és molt econòmica en comparació a les despeses d’un enterrament, i es pot pagar de forma fraccionada.

En què t'ajuda, assessora i quines garanties té una assegurança de Decessos?

Les garanties que inclouen aquest tipus d’assegurances, en funció de l’asseguradora, són:

• Servei funerari: garanteix que els familiars del difunt no hagin de preocupar-se per la prestació dels serveis funeraris.

• Gestió de tràmits de sepeli: inclou les gestions del sepeli i de tot allò vinculat amb la defunció, com la sol·licitud del certificat de defunció.

• Assessorament i protecció legal: tens a la teva disposició un equip professional que t’assessora i realitza gestions sobre qualsevol qüestió legal relacionada amb la defunció, com, per exemple, una herència.

• Trasllat nacional o internacional del mort fins al lloc del sepeli: el trasllat del difunt està inclòs en una assegurança de decessos, tant entre localitats espanyoles com en cas de repatriació internacional.

• Elaboració del testament i testament vital online: una assegurança de decessos és un suport a l’hora d’elaborar el testament. Existeix la possibilitat del servei de testament i el testament vital online.

A qui li serveix aquesta assegurança?

Les assegurances de decessos i assistència familiar estan recomanats per a persones joves i es poden contractar fins als 65-80 anys depenent de la companyia asseguradora. 

Si ets jove, amb un petit pagament mensual tens la seguretat que, en el cas de produir-se la defunció, els teus sers estimats estaran acompanyats, assessorats i ajudats en el fragós tràmit de l’enterrament i no haver de fer-se càrrec dels costos econòmics que comporten una defunció.

Si tens més de 65 anys, es pot optar pel pagament únic de l’assegurança de decessos. A canvi, obtens la tranquil·litat de tenir previstos tots els tràmits econòmics i de gestió de la defunció.

Per què contactar amb Gabinet Parera SL, corredoria d’assegurances?

En aquests moments difícils trobaràs en *Gabinet *Parera SL un equip de professionals que t’acompanyarà, t’assessorarà i t’ajudarà en l’abans, durant i després de la partida del teu ser estimat.

Gabinet Parera