Teléfono: 932.180.764

Teléfono de urgencias: 669756511

e-mail: iparera@gabinetparera.net

Assegurances d'estalvi

Sempre tenim al cap el dia que arribem a l’edat de jubilació i deixem de treballar per a gaudir de tot allò que normalment no tenim temps de fer. Ara bé, la conseqüència directa és que els nostres ingressos dependran íntegrament de l’Estat. Aquest ens ingressarà nostra merescuda pensió, encara que serà suficient per a continuar amb el nostre ritme de vida?

Altres assegurances

Baixa laboral

Què és una Assegurança d'Estalvi?

Segur d’Estalvi: Una assegurança d’estalvi és un producte comercialitzat únicament per asseguradores. Es tracta d’un instrument mitjançant el qual l’asseguradora es compromet a abonar a l’assegurat una quantitat de diners en una data establerta si el beneficiari continua viu. Com a més d’un instrument d’estalvi, és un segur, aquest acostuma a tenir inclosa la cobertura en cas de defunció.

Com funcionen les Assegurances d'Estalvi?

Segur d’Estalvi: A l’ésser una assegurança, l’assegurat es compromet a abonar una prima i s’estableix per contracte una data en la qual els diners no es podrà rescatar. L’assegurador garanteix unes garanties i interès reflectit en el contracte i, quan el termini finalitzi, l’assegurat podrà retirar els diners invertits més la rendibilitat que s’hagi obtingut.
El termini oscil·la entre els 2 i els 5 anys o inclusivament allargar-se fins a la jubilació.

En les Assegurances d’Estalvi es pot aportar diners destinats a l’estalvi de dues formes:

– Prima única: l’assegurat proporciona a l’asseguradora tot el capital des de l’inici del contracte.

– Aportacions periòdiques: s’aporta la prima de manera regular: mensualment, trimestralment, semestralment etc.

És necessari contractar una Assegurança d'Estalvi?

L’assegurança d’estalvi està pensat perquè l’assegurat pugui generar un estalvi de forma continuada i durant llargs períodes de temps, beneficiar-se dels interessos que s’hagin pogut generar durant la durada del producte amb una certa seguretat i comoditat en les aportacions realitzades.

Hem de preguntar-nos si som prou disciplinats per a retirar mensualment una quantitat fixa de diners i guardar-ho en la “guardiola del cerdito” durant llargs períodes de la nostra vida amb la finalitat d’estalviar-ho i, paral·lelament continuar amb el nostre ritme i estil de vida. I, a més, que la “guardiola del cerdito” pugui generar beneficis sobre diners dipositats en ell.

I el més important és el preguntar-se si podrem fer front al nostre dia a dia amb només la nostra pensió mensual.

Per què contactar amb Gabinet Parera SL, corredoria d’assegurances?

Cada persona i les seves circumstàncies són sempre diferents a la resta. Aquest és el principal motiu pel qual es fa imprescindible estar ben assessorat i informat en aquesta mena de decisió.

Quan una persona ha decidit iniciar un estalvi haurà de triar de quina manera el fa, en quin producte, si un pla de pensions o una assegurança d’estalvi o en una altra mena de producte d’inversió o assegurador.

Gabinet Parera SL té llarga experiència en aquest camp i treballa amb les principals companyies asseguradores del sector assegurador que permetrà que li donem assessorament per a cas concret.

Gabinet Parera