Teléfono: 932.180.764

Teléfono de urgencias: 669756511

e-mail: iparera@gabinetparera.net

Assegurança de fons d'inversió

Buscar incrementar els teus ingressos invertint en la borsa és una opció encara que implica tenir coneixements i dedicar-li temps per a evitar més pèrdues que beneficiós. Els Fons d’Inversió són una manera d’invertir en borsa, buscar majors rendibilitats i invertir amb els millors.

Otros seguros

Seguro de
Accidentes

Baja laboral

Seguro de vida

Què són els Fons d'Inversió?

Per a saber què són, un ha de pensar en el mercat de valors. Moltes d’aquestes opcions d’inversió no estan a l’abast de tots els inversors, encara que tinguin un gran olfacte financer. Un fons d’inversió és la unió de capitals de diversos inversors que busquen tenir accés als valors als quals normalment no podrien acostar-se.

Com funcionen els fons d'inversió i quines són les seves característiques?

Un fons és la unió de diners de molts inversors, moltes persones. Tots aquests diners és utilitzat per una entitat, denominada Gestora, i el destina a invertir-lo en diferents tipus d’actius financers i aconseguir una rendibilitat per als inversors. A canvi, la Gestora que ho gestiona cobra una comissió.

La Gestora pot invertir els diners del fons en qualsevol actiu financer. Ja siguin accions d’empreses, Bons de l’Estat, immobles, divises… Tot queda a criteri del gestor de l’entitat financera.

Cada Fons ja existent o nou té unes peculiaritats i característiques predefinides i la Gestora ha de desenvolupar les condicions d’aquest fons d’inversió. I és en aquestes condicions del fons d’inversió en els quals donarà tot tipus de detalls i informació, sobretot referent a la política d’inversió.

En aquesta documentació vindran reflectits el tipus d’actius on invertirà el fons, en què països invertirà, el nom de la persona o entitat que el gestionarà, el perfil de risc, les comissions aplicables…

Quan introdueixes diners en un fons d’inversió el que fas és comprar participacions d’aquest. Si els actius en els quals inverteix el fons han pujat, al final del dia les participacions hauran augmentat el seu valor en funció de la pujada d’aquests actius. De la mateixa manera succeeix quan baixen.

De manera senzilla, si els actius en els quals inverteix el fons pugen, els teus diners puja, i si els actius baixen, els teus diners baixa.

Una de les característiques que diferencies els Fons d’Inversió a altres instruments d’inversió i estalvi és que els diners en un fons d’inversió sempre està disponible. Al final del dia es marca el preu de les participacions del fons i si es vol es pot retirar els diners de manera total o parcial. Amb donar l’ordre a la Gestora del fons és suficient.

Per què contactar amb Gabinet Parera SL, corredoria d'assegurances?

Quan inverteixes, recomanable anar assessorat.

Diversificar:

“Quan es construeix una cartera s’ha d’utilitzar el sentit comú. No poseu tots els ous en la mateixa cistella, però tampoc vagi a l’altre extrem i utilitzi massa cistelles”

Stan Weinstein

Inversions a llarg termini

“Qui inverteixi en accions no hauria d’estar massa preocupat per les erràtiques fluctuacions en els preus de la valor, ja que a curt termini el mercat d’accions es comporta com una màquina de votar, però a llarg termini actua com una bàscula” o “Mister Market és un esquizofrènic en el curt termini però recupera el seu seny en el llarg termini “

Benjamin Graham

Invertir amb prudència:

“Inverteix només el que puguis perdre sense que aquesta pèrdua representi un canvi en la teva vida actual ni futura”

Peter Lynch

Gabinet Parera