Teléfono: 932.180.764

Teléfono de urgencias: 669756511

e-mail: iparera@gabinetparera.net

Assegurança de la llar

Contractar una assegurança de llar és aparentment fàcil i, es pot aconseguir bo, bonic i barat fins que succeeix aquest sinistre inesperat. És en aquest moment on es comprova si el contractat compleix amb les expectatives que un tenia o si era preferible contactar amb un professional de l’assegurança per a acompanyar-te i assessorar-te en la contractació i gestió de la teva assegurança de casa.

Altres assegurances

Origen de l'assegurança de Llar: Garantia d'Incendi

L’assegurança en l’antiguitat era totalment diferent a com el coneixem actualment. Revisant la història, hi ha fonts que han conclòs que l’inici va ser a Egipte fa més de 5.000 anys i altres historiadors ens conten que va començar fa 4.000 anys en Babilònia, on es va crear el codi Hummurabi. Aquest codi contemplava més de 250 clàusules, en aquest cas el mercader o marí rebia un préstec per a poder realitzar el viatge en qüestió, si naufragava no estava obligat a retornar el préstec, en cas d’aconseguir realitzar el viatge amb èxit, es retornava els diners prestats amb interessos, la realitat és que aquesta pràctica s’assembla més a un banc que un segur, però van ser els inicis d’aquest sector: l’assegurança marítima.

Però va anar en l’Edat mitjana quan la gent va començar a associar-se en mutualitats per a indemnitzar-se solidàriament en cas d’incendi de les seves propietats. En 1666 una terrible desgràcia va ocasionar l’enlairament de l’assegurança d’incendi: el paorós foc que va afectar a Londres, cremant 13.200 cases, la Catedral de Sant Pau, i 99 esglésies. Després d’aquest, es va crear a Anglaterra l’assegurança contra incendi. A partir de llavors, apareixeran les primeres Institucions d’Assegurances d’Incendi, que aniran evolucionant fins a les Companyies que tots coneixem avui dia, quedant aquesta assegurança integrada en la pòlissa multirisc de llar.

La importància de comptar amb una assegurança de la Llar: cobertures d'una assegurança de la Llar

El objectiu de l’assegurança de Llar és cobrir els danys materials que es puguin generar en el teu habitatge. Com a exemple et permet cobrir aquestes avaries causades per una fuga d’aigua, trencament de cristalls, desperfectes ocasionats per algun fenomen natural com una tempesta, danys causats per incendis o explosions, danys elèctrics (curtcircuits) o fins i tot robatori. També cobreix aquells danys o lesions que poguessis provocar a altres persones o els seus béns des de la teva casa (Responsabilitat Civil).

Altres garanties addicionals són: Assistència mèdica via telefònica les 24 hores del dia, Suport personalitzat per als teus equips informàtics, Assistència telefònica per a serveis per a la teva mascota, Canvi de panys per robatori o extraviament de claus o el servei manetes.

Cal estudiar cada cas per a contractar aquelles cobertures, garanties més adequades per a cada circumstància.

És necessari l'assessorament d'un corredor d'assegurances? Anàlisi de riscos

Les cobertures de les assegurances són diferents, per això abans de contractar un és important revisar les pòlisses per a assegurar-te que englobin les característiques que estàs buscant. Per això és necessari tenir en compte les característiques de l’habitatge que volem assegurar:

1. Valor que té la construcció (CONTINENT): per a valorar el cost real de l’habitatge és bo que es busqui l’opinió d’un professional del sector. Sempre s’ha de declarar la veritat sobre el valor de l’habitatge. Algunes persones creuen que en declarar un valor inferior de la seva llar podran tenir un estalvi en la seva cosina, no obstant això, no s’adonen que en cas d’indemnització aquesta també serà menor.

2. Riscos per la ubicació de l’habitatge: és important analitzar tots els factors de risc que pot tenir l’habitatge com: estar situada en un nucli urbà o zona rural o zona industrial o zona deshabitada.

3. Tipus d’habitatge: Si es tracta d’un pis situat en el baixos, *1era planta, planta intermèdia o àtic, si es tracta d’una casa unifamiliar, aïllada o rural.

4. Especificació de característiques: cal definir unes certes característiques de l’habitatge, per exemple si es tracta d’un habitatge llogat o de propietat, el domicili exacte de la llar, el nombre de plantes amb el qual compte, si tracta d’una casa o un pis, el tipus de construcció, les característiques dels acabats, si compta amb alarma o reixes o porta blindada o un altre tipus de mesures de seguretat.

5. Valor del mobiliari i aixovar (CONTINGUT): això es refereix als mobles, electrodomèstics, aixovar, joies i obres de valor que puguis tenir a l’interior de casa. El posar un import inferior, igual que s’ha comentat en l’apartat 1 de Continent, implica una indemnització menor en el cas de sinistre.

Aquest tipus de factors ajudaran a tenir clar quant costa una assegurança de casa habitació i el més important, que estigui ben assegurada en cas de sinistre.

La importància d’un corredor d’assegurances es demostra en la valoració del risc i en el tràmit del sinistre i l’assessorament i acompanyament a nostre

Gabinet Parera