Teléfono: 932.180.764

Teléfono de urgencias: 669756511

e-mail: iparera@gabinetparera.net

Pla de Pensions

Sempre tenim en ment el dia que arribem a l’edat de jubilació i deixem de treballar per gaudir de tot allò que normalment no tenim temps de fer. Ara bé, la conseqüència directa és que els nostres ingressos dependran íntegrament de l’Estat. Aquest ens ingressarà nostra merescuda pensió, tot i que serà suficient per continuar amb el nostre ritme de vida?

Altres assegurances

Què és un pla de pensions?

Plans de Pensions: Els Plans de Pensions constitueixen un instrument d’estalvi a llarg termini en el qual els titulars, mitjançant aportacions periòdiques i / o extraordinàries, constitueixen un capital, que serveix com a complement privat de les Pensions Públiques. Seria com una mena de compte d’estalvi en on es van reunint les aportacions més els interessos que genera la inversió. Segueix sent un producte d’inversió.

Com funcionen els plans de pensions?

Plans de Pensions: Com a instruments d’inversió que són, els plans inverteixen en molts actius financers per, d’aquesta manera, poder obtenir la utilitat necessària que garanteixi les pensions dels assegurats.

D’aquesta manera, hi ha una varietat de fons de pensions, depenent dels mercats on es realitzi la inversió.
Pot també cobrir altres riscos. Alguns exemples són: invalidesa per accident, cobertures de sepeli o assistència mèdica, si es contracten les cobertures addicionals.

Durant tota la vigència de el Pla de Pensions es poden anar aportant diners o no i, arribat el moment de l’edat de jubilació, ja es pot recuperar la totalitat de els diners en aquest moment o decidir cobrar una renda mensual fins a esgotar l’import total de el Pla de Pensions. Cada decisió tindrà la seva repercussió fiscal.

Els Plans de Pensions es pot aportar diners destinats a l’estalvi de dues formes:

Prima única: l’assegurat proporciona l’asseguradora tot el capital des de l’inici de l’contracte.
Aportacions periòdiques: s’aporta la prima de forma regular: mensualment, trimestralment, semestralment etc.

És necessari contractar un pla de pensions?

Els Plans de Pensions estan pensats perquè l’assegurat pugui generar un estalvi de forma continuada i durant llargs períodes de temps, beneficiar-se dels interessos que s’hagin pogut generar durant la durada del producte amb certa seguretat i comoditat en les aportacions realitzades.

Hem de preguntar-nos si som prou disciplinats per retirar mensualment una quantitat fixa de diners i guardar-lo en la “guardiola de l’porquet” durant llargs períodes de la nostra vida per tal d’estalviar i, paral·lelament continuar amb el nostre ritme i estil de vida. I, a més, que la “guardiola de l’porquet” pugui generar beneficis sobre diners dipositats en ell.

I el més important és el preguntar-se si podrem fer front al nostre dia a dia amb només la nostra pensió mensual.

Per què contactar amb Gabinet Parera SL, corredors d'assegurances?

Cada persona i les seves circumstàncies són sempre diferents de la resta. Aquest és el principal motiu pel qual es fa imprescindible estar ben assessorat i informat en aquest tipus de decisió.

Quan una persona ha decidit iniciar un estalvi haurà de triar de quina manera ho fa, en quin producte, si un pla de pensions o una assegurança d’estalvi o en un altre tipus de producte d’inversió o assegurador.

Gabinet Parera SL té llarga experiència en aquest camp i treballa amb les principals companyies asseguradores de el sector assegurador que permetrà que li donem assessorament per cas concret.

Gabinet Parera