Teléfono: 932.180.764

Teléfono de urgencias: 669756511

e-mail: iparera@gabinetparera.net

Assegurança d'accidents particulars

Mai passa res fins que passa … Cada dia vivim exposats a diferents riscos, encara que això no impedeix que continuem amb el nostre dia a dia. L’objectiu de l’assegurança d’accidents per a particulars és el donar un suport econòmic a les conseqüències d’un accident amb resultat de lesions o mort

Altres assegurances

Assegurances de
responsabilitat Civil

Assegurances de salut

Assegurança de vida

Què és una cobertura per Accidents Personals?

Es tracta d’una assegurança per a persones i brinda cobertura en cas que es produeixi un accident o una mort ocasionada per un accident previstes en la pòlissa que s’hagi contractat.

A qui li serveix aquesta assegurança?

Aquesta assegurança cobreix a qualsevol persona major d’edat que no presenti cap motiu que constitueixi un risc d’accident agreujat.

¿Cobreix qualsevol professió per igual?

Cada professió o activitat compta amb riscos propis. Per poder donar una cobertura efectiva a cadascuna d’elles, les asseguradores fan ús de diferents categories de riscos.

Aquestes categories van des de les que presenten menor risc, com ara les activitats administratives, a les que presenten major risc, com ser els treballs en alçada.

És pel que en el moment de contractar la pòlissa s’ha d’especificar l’activitat que desenvolupa la persona a assegurar.

¿L'assegurança d'Accidents per a Particulars és compatible amb una assegurança de vida per a particulars?

Són segurs complementaris i es poden contractar tots dos. Cal destacar la principal diferència entre els dos tipus d’assegurances: en l’assegurança d’accidents per a particulars es farà efectiu el pagament de la prestació contractada (mort i / o invalidesa) sempre que es produeixi el sinistre per causa d’un accident. En el cas de l’assegurança de vida per a particulars el pagament serà quan es produeixi el sinistre per qualsevol causa.

Per què contactar amb Gabinet Parera SL, corredors d'assegurances?

Aquest tipus d’assegurança pensat per a particulars, com molts altres, és fàcil de vendre però la vàlua d’un corredor d’assegurances es demostra en el tràmit d’el sinistre i l’assessorament i acompanyament al nostre client i als seus éssers estimats en el cas de produir-se l’accident .

Gabinet Parera